Příběh zveřejněný v Korea Daily (odkaz na anglický originál) mě zaujal ze dvou důvodů.

1) Dva profesoři pracující na elitních amerických univerzitách našli hlavní příčinu autismu. Zjistili, že autismus způsobuje určitá bakterie přítomná v zažívacím traktu matky. Dále pak objevili přesně místo v mozku, které je propojeno s autistickým chováním (to může být cestou k léčbě autismu).

2) Profesoři (resp. profesor a profesorka) jsou manželé a ačkoliv každý pracuje v jiné laboratoři na jiné univerzitě, sdílejí spolu výsledky svého výzkumu, což jim výrazně pomohlo dojít k závěrům výše.

Zkusme se podívat sami na sebe v konkrétních situacích, které žijeme. Jsme spíše soutěživí, snažíme se být lepší, předběhnout ostatní, nebo máme naopa tendenci spolupracovat a společně něco vytvářet? Spolupráce vyžaduje nacítění se na druhé, (alespoň částečné) opuštění JÁství. A to je snadnější ve chvíli, kdy jsme spojeni se svým srdcem. Laskavost lze kultivovat.

Přijďte na meditaci 🙂 😉