OSHO aktivní meditace

OSHO Dynamická meditace

Tato meditace je rychlá, intenzivní a důkladná ve způsobu, jak se dostat skrze zakořeněné emoční vzorce a přesvědčení v systému tělo-mysl, které nás udržují uvězněné v minulosti a zažít svobodu, pozorování, ticho a mír, které jsou schované za zdmi tohoto vězení. Dynamická meditace je jednou z nejhravějších metod, která nás přivádí skrze vrstvy podmínění rovnou do centra našeho bytí. Meditace trvá jednu hodinu a má pět fází. Měj zavřené oči v celém průběhu a použij pásku přes oči, pokud je potřeba. Nejvhodnější doba na meditaci je brzké ráno v době, kdy se probouzí příroda, noc odchází, slunce vstupuje na oblohu a vše je bdělé, přítomné. Toto je meditace, při které zůstávej po celou dobu bdělý, vědomý – zůstávej svědkem všeho, co se děje. A poté ve čtvrté fázi, kdy ses stal kompletně nečinný, zamrzlý, poté tato bdělost dosáhne svého vrcholu.

První fáze: 10 minut
Dýchej chaoticky nosem, dovol dýchaní být intenzivní, hluboké, rychlé, bez rytmu, bez vzorce a vždy se soustřeď na výdech. Tělo se postará o nádech. Dech by měl proudit hluboko do plic. Dělej to tak rychle a silně, jak jen můžeš, dokud se doslova nestaneš dechem. Používej přirozené pohyby těla, které ti pomohou budovat energii. Vnímej, jak stoupá, ale nenech jí jít během první fáze.

Druhá fáze: 10 minut
EXPLODUJ! Nech jít vše, co potřebuje odejít. Následuj své tělo. Dej svobodu svému tělu svobodu vyjádřit cokoliv tam právě je. Totálně se zblázni. Vřískej. Křič. Plakej. Skákej. Kopej. Třes se. Tanči. Zpívej. Směj se. Házej sebou. Nic nezadržuj. Pohybuj celým svým tělem. Trošku hraní většinou pomůže začít.Nedovol své mysli vstupovat do dění. Buď totální.

Třetí fáze: 10 minut
S rukama zvednutýma nad tvojí hlavou skákej nahoru a dolů a vykřikuj mantru „Hú… Hú.. Hú!“ tak hluboce, jak jen je to možné. Pokaždé když dopadneš na celou plochu chodidel, nech ten zvuk udeřit hluboko do svého sexuálního centra. Vydej ze sebe všechno. Kompletně se vyčerpej.

Čtvrtá fáze: 15 minut
STOP! Zamrzni kdekoliv jsi, v jakékoliv pozici se právě nacházíš. Nijak své tělo neupravuj. Zakašlání, pohyb, cokoliv naruší tok energie a celé úsilí bude ztraceno. Buď svědkem všeho, co se s tebou děje.

Pátá fáze: 15 minut
Oslavuj! S hudbou a tancem, vyjádři cokoliv, co tam je. Svoji živost si vezmi do celého dne.

OSHO Kundaliní meditace

Tuto „sesterskou meditaci“ OSHO Dynamické meditace je nejlepší dělat při západu slunce nebo pozdě odpoledne. Být plně ponořen do třesení a tance v prvních dvou fázích pomáhá „rozpustit“ „zkamenělou“ bytost, ať už je tok energie potlačen a blokován kdekoliv. Pak tato energie může proudit, tančit a být proměněna do blaženosti a radosti. Poslední dvě fáze umožňují veškeré této energii, aby proudila vertikálně, aby se mohla posunout nahoru do ticha. Je to vysoce účinný způsob, jak se uvolnit a pustit vše potřebné konci dne. Meditace trvá jedu hodinu a má čtyři fáze.

První fáze: 15 minut
Buď uvolněný a nech své celé tělo třást, pociťuj energii, jak stoupá od tvých chodidel. V každém místě svého těla se uvolněte a staňte se třesením. Vaše oči mohou být otevřené nebo zavřené.

Druhá fáze: 15 minut
Tancuj … jakýmkoliv způsobem cítíte a nechte své tělo pohybovat tak, jak si samo přeje. I v této fázi mohou být tvé oči otevřené nebo zavřené.

Třetí fáze: 15 minut
Zavřete oči a nehýbejte se, seděte nebo stůjte, pozorujte, buďte svědkem toho, co se děje uvnitř i venku, ať je to cokoliv.

Čtvrtá fáze: 15 minut
Se zavřenýma očima si lehněte a nehýbejte se.

 

OSHO Mandala meditace

První část (15 min): běh na místě
Běžíte na místě, zvedáte kolena dopředu (nezakopává se dozadu). Pomáhá mít oči zafixované na jeden bod na stěně. Je dobré být uvolněn, ale dát do běhu energii. Zvedat kolena vysoko. Začněte pomalu a postupně se nechte vést velmi inspirativní energickou hudbou – bubnováním, která se zvedá a klesá jako vlna intenzity. Dýchejte. Zapomeňte na mysl, zapomeňte na tělo, jen běžte, běžte dál.

Druhá část (15 min): rákos ve vánku
Sedněte si s rovnými zády. (Velmi dobré je sedět na zemi v tureckém sedu, ale pokud vám to dělá potíže, můžete sedět i jiným způsobem). Oči zavřené, ústa pootevřená (čelist uvolněná). Jemně pohybujte horní částí svého těla, pohyb vychází z pánve, rovná záda. Je to takový jemný pohyb jako pohyb rákosí ve vánku. Mohou to být například jemné pomalé krouživé pohyby celé horní části těla. Je zde krásná hudba se zvuky moře, která vás povede. Energie, kterou jste rozproudili v první části je takto nasměrována do oblasti hary (energetický střed 2 palce pod pupkem), do středu energetického těla.

Třetí část (15 min): kroužení očí
Lehněte si na zem na záda, oči otevřené. Kružte očima co nejvíce po periferii zorného pole ve směru hodinových ručiček co nejrychleji, co to jde. Hlava zůstává v klidu bez pohybu. Ústa pootevřená, čelist uvolněná. Jemný pravidelný dech. (Pokud by vám vyhovovalo kroužit spíše druhým směrem, tak to je také v pořádku.) Krouživé pohyby soustřeďují energii do třetího oka.
Pohyby očí jsou mocnou technikou využívanou už dávnými jógíny až po moderní terapie traumatu. Pohyby očí nám říkají, jakou část mozku právě aktivujeme a tak i opačně můžeme aktivovat části mozku pomocí pohybů očí. Díky těmto pohybům se tak dostáváme do míst v našem mozku, která obvykle nenavštěvujeme a nevyužíváme.

Čtvrtá část (15 min): ticho
Zůstaňte ležet, jen zavřete oči. Toto je vlastní fáze meditace, kdy se stáváme svědkem. Jsme v úplném klidu a pozorujeme: myšlenky, procházející naší myslí – emoce a pocity, vjemy našeho těla – obrazy, představy – zvuky – jemné pohyby v našem těle atd. Stáváme se zrcadlem. Zrcadlo zrcadlí, nedrží si nic a nic neodmítá. Zrcadlo zrcadlí to, co je. Nevybírá si, že toto nechci a tamto si chci ponechat. Nehodnotí a nekomentuje. V každodenním světě jsme většinou chyceni do těchto her naší mysli – toto se mi líbí, tamto se mi nelíbí – když se nám podaří stát se na chvíli jen zrcadlem (nezúčastněným svědkem) – otevírá se nám prostor svobody, klidu a ticha. Tento klid tam je, ale ne protože bychom jej chtěli (to už si opět mysl něco vybrala), ale protože jsme řekli ano tomu, co je a dokážeme to pozorovat.