776 746 896 Martina

Psychoterapie a seberozvoj

psychoterapie

Máte trápení a nevíte, co si počít? Nemusíte s ním bojovat sami. I silní muži a ženy někdy potřebují pomocnou ruku. Přijďte na konzultaci a najdeme cestu, jak zase usínat s lehkým srdcem a klidnou hlavou.

Kontaktujte mě, pokud máte zájem o terapii a jste v nesnadné životní situaci. Nabídnu vám individuální cenu.

Pro zájemce o terapii nabízím i možnost konzultací přes Skype nebo po telefonu. Kontaktujte mě pro bližší informace.

Kdy vyhledat mou pomoc?

Když volá o pomoc naše tělo, něco nás bolí, nebo máme horečku, bez velkého váhání se necháme vyšetřit, napsat si léky, vezmeme si neschopenku nebo dovolenou, odpočineme si, nabereme sílu, a až když se cítíme zdraví, zase začneme fungovat na 100 %. Péče o tělo je standardní součástí našeho života. Řada z nás ale neví, jak opečovat svou duši. Volání duše o pomoc může mít různé podoby a jistě jste takový moment zažili. Každého někdy něco trápí a necítí se dobře. Trápí nás vztahy v rodině, s partnerem či partnerkou, necítíme se šťastní v tom, jak žijeme, případně procházíme zátěžovou situací (nemoc či smrt blízké osoby, rozvod, ztráta práce, atd.), nebo máme zkrátka pocit, že je toho na nás prostě moc a nevíme, jak dál. Řada lidí vyhledá pomoc až ve chvíli, kdy se cítí být úplně na dně. Buď zkolabuje psychicky nebo i fyzicky, zažívá úplné vyhoření, má chuť nebýt, nevidí žádnou cestu, po které se vydat. Není ale třeba čekat, až nastane extrémní situace. Když se vám těžko dýchá, máte stažený žaludek, bolí vás srdce, jste vyčerpaní, nebo jste zmateni a neumíte se rozhodnout, máte příležitost využít mých služeb a nebýt na to sami.

Co pro vás mohu udělat

Nabízím jednorázová sezení, krátkodobou sérii sezení, nebo dlouhodobé poradenství a průvodcovství ve vašem seberozvoji.

>> Jednorázové sezení

Máte totální krizi a potřebujete „první pomoc“? Něco vás trápí, rady kamarádů nepomáhají, a vy se chcete s někým objektivním poradit? Řešíte, jak se rozhodnout v konkrétní věci a máte strach, že se rozhodnete špatně? Je vám smutno a nevíte proč? Jednorázová konzultace vás může v konkrétní chvíli nasměrovat, podržet a podpořit, nebo se jen na svůj problém díky ní budete dívat z jiného úhlu pohledu. Pro některé může být jednorázová konzultace prvním seznámením s mou prací, kde si mě „oťukáte“ a pokud budete cítit důvěru a chuť se mnou pracovat dál, kdykoliv se můžete vrátit. Pokud žijete v jiné lokalitě, toto sezení může proběhnout přes Skype. Cena jednorázového sezení v délce 2 hodin je 1600 Kč / 60 Euro.

>> Krátkodobá série sezení

Při první schůzce (viz jednorázové sezení) společně s klientem definujeme krátkodobý cíl (tzv. „terapeutickou zakázku“), kterého chce klient dosáhnout. Podle charakteru „zakázky“ se domluvíme na množství, délce a intenzitě sezení a uzavřeme dohodu, ve které se klient zavazuje k tomu, že dané množství sezení absolvuje. Součástí dohody je i možnost klienta nebo terapeuta od dohody odstoupit, při dodržení předem domluvených podmínek. Cena sezení se odvíjí od hodinové sazby 800 Kč nebo 30 Euro za hodinu. Při platbě 10 hodin (tedy 5 sezení) předem nabízím zvýhodněnou cenu 7 200 Kč (- 10%).

>> Dlouhodobé poradenství a průvodcovství ve vašem seberozvoji

Ve chvílích krize člověk často dospěje k tomu, že už nechce žít tak, jak doposud žil. Opouští to, co pro něho doposud bylo často jedinou a jasnou pravdou a ocitá se v chaosu. Když už se nemůžeme spolehnout na své zavedené jistoty, ale ještě jsme si svůj život nepostavili na nových principech, zažíváme zmatek, který je pro řadu lidí téměř neúnosný. Má role je jít s vámi po cestě chaosu, ukazovat vám záchytné body, připomínat vám, kam jdete a podporovat vás, abyste cítili svou sílu. Dlouhodobé poradenství a průvodcovství může být podle potřeb klienta různě intenzivní a intenzita a charakter práce se může v průběhu měnit. Cena sezení se odvíjí od hodinové sazby 800 Kč nebo 30 Euro za hodinu. Při platbě 10 hodin (tedy 5 sezení) předem nabízím zvýhodněnou cenu 7 200 Kč (- 10%).

Vzdělání a praxe relevantní pro mou roli poradce a průvodce

Na vysoké škole jsem absolvolala tzv. psychologicko-pedagogický modul, ve kterém jsem se během 5ti let studia seznámila se základy obecné a vývojové psychologie, filosofie, pedagogiky a didaktiky. Po vysoké škole jsem absolvovala tři výcviky u Společnosti při ČT – Člověk v tísni, o. p. s., díky kterým jsem si prohloubila své lektorské dovednosti a seznámila se s problematikou interkulturního a globálního vzdělávání. Následně jsem se vzdělávala v oblasti výuky anglického jazyka, marketingu (rekvalifikovala jsem se jako manažer online marketingu) a absolovovala jsem řadu kurzů rozvíjejících různé měkké dovednosti (např. asertivní jednání, stres management, time management, atd.). Během posledních 7 let jsem absolvovala 5ti letý výcvik v Neurolingvistickém programování (NLP Practicioner a NLP Master) a hypnóze podle Miltona Ericsona a dvouletý výcvik čtení energie a energetického poradenství podle Osha. Kromě toho jsem se účastnila řady sebezkušenostních skupin včetně primární terapie, meditativních terapií a meditací.

Moje praxe je poměrně rozmanitá a zahrnuje lektorskou a školící činnost (výuka angličtiny, školení identity značky, zaškolování redaktorů kulturního portálu Mix.cz), marketing (jako marketingová specialistka jsem pracovala více než 6 let pro dvě mezinárodní společnosti), pozici šéfredaktorky kulturního portálu Mix.cz a v neposlední řadě účast na několika více či méně úspěšných projektech v roli marketéra.  Poslední roky jsem na volné noze a mimo jiné jsem psala scénáře pro reklamní spoty, u jiných jsem se účastnila natáčení jako asistent režije. Zároveň se věnuji své terapeuticko-poradenské praxi. Postupně dávám větší prostor činnostem, které mě baví a naplňují a z módu „musím“ nebo „měla bych“ se postupně přesouvám do módu „chci a toužím“.

Proč mě doporučují moji stávající klienti?

Martinu jsem nejdříve poznal jako lektorku angličtiny. Úzkostlivě si chráním své soukromí, přesto jsem jí začal věřit natolik, že jsem přijal její nabídku na sezení psychoterapie, koučování a osobního rozvoje. A musím říct, že nelituji. Již po první hodině se mně obrovsky ulevilo a cítil jsem, jako by se ze mně začala uvolňovat tíha, která se střádala léta. Cítil jsem najednou více energie a vitality. Oceňuji také šíři záběru našich sezení, kdy se věnujeme od pracovních problémů, přes osobní rozvoj až po různá uvolňovací a meditační cvičení. To že se Martina nevěnuje pouze „jedné disciplíně“ vidím jako její velkou výhodu, protože nakonec člověk zjistí, že problémy, ať už se vyskytují v kterékoliv oblasti, mají svůj původ ve způsobu myšlení, různých špatných přesvědčeních a návycích, které vznikaly už kdysi v dětství nebo vyplývají z rolí, které jsme se rozhodli hrát. V delším horizontu tedy vidím smysl sezení v nacházení sama sebe, zbavování se falešných přesvědčení, rolí  a zvyků, které mně neumožňují prožívat život k mojí plné spokojenosti. Také více oceňuji svůj  volný čas a snažím se lépe určovat své životní priority.

Radek, 40 let, sportovní manažer

I was lucky to complete the series of the 6 sessions for the Chakra Counseling with Martina. From the first moment, I felt safe to open up to her. Her unique, supportive energy allowed me to feel like an innocent child in the arms of a non-judgmental mother. Her passion for the work is a remarkable quality of hers. Always on time, totally focused on her work, with love, and providing great support for her client, she makes the most out of the series of the 6 sessions. I really recommend Martina to guide your soul and spirit in this journey of a beautifully structured work.

Pradeepa Elpis Makraki, therapist and OSHO meditations facilitator

I když se známe krátce, při dnešní terapii jsi ve mně dokázala vyvolat hluboký pocit důvěry, takže jsem se plně odevzdala Tvému vedení a procesu. Tvou práci vnímám jako velmi citlivou a jemnou a zároveň konzistentní, taková „klidná síla“. Dokážeš se opravdu naladit a empaticky nabídnout, co je potřeba, ale ponecháváš prostor pro svobodnou vůli. Cítila jsem Tvou podporu a impulsy jako inspiraci, Tvůj hlas – v souladu s Tvou energií – působil příjemně a svěže.

Během terapie jsem zažívala úlevu, odlehčení a osvobození. Po terapii jsem se ráda prošla v krásném lese, hned u Vašeho domu, abych nechala doznít prožitky. Odpoledne jsem pak byla dost unavená (jako po každé vydatné práci ), dopřála jsem si odpočinek. A teď? Nechávám se překvapit, co a jak se dál vyvine…

Lucie, 47 let, konzultantka a lektorka

Setkání s Martinou at již terapeutické či osobní je pro mě vždy silným zážitkem. Martina mi totiž opravdu se zájmem naslouchá a pro mě má pozorný posluchač cenu nad zlato. Je empatická, citlivá, kamarádská a její humor miluji. Sezeni s Martinou mi přineslo naprosto konkrétní informace, které když jsem uplatila v praxi, má energie vzrostla a s tím ruku v ruce i psychická pohoda. Martina má pro mě všechny kvality toho správného průvodce, je hluboce lidská, respektující a přirozená.Těším se na další setkání, ať již soukromé či terapeutické.

Romana, 52 let, fotografka

Zamiluj si nás 🙂