776 746 896 Martina

Čtení energie čaker – energy reading

Kdo vyhledává čtení energie?
Lidé obvykle vyhledávají čtení energie ve chvíli, kdy je něco trápí. Žena nemůže otěhotnět, nebo je opakovaně bez jasných důvodů opouštěna partnery, člověk se cítí vyčerpaný, nebo mívá úzkosti, případně se mu nedaří vydělat peníze, ačkoliv je přesvědčen, že k tomu má objektivně nejlepší podmínky. Zkrátka čtení energie je technika vhodná k nahlédnutí na jakékoliv téma, nebo – chtete-li – “problém“.

Jak může čtení energie pomoci?
Čtení energie umožňuje klientovi problematickou situaci uvidět z jiného úhlu pohledu a přinese mu uvědomění a porozumění situaci, které často bývá pro klienta velmi úlevné a klientův nekomfort spojený s vnímáním “problému” často zmizí. Tento proces se nazývá transformace a přináší změnu hluboce v duši.

Čtení energie může klient využít jednorázově, ale je možné ho i opakovat, nebo v dalších sezeních pracovat s dalšími technikami (např. energetické poradenství). U každého klienta volím individuální cestu a na dalším postupu se vždy domluvíme. Čtení energie je pro mnoho klientů prvním krokem k tomu, aby se otevřeli něčemu novému a dali si prostor na sobě s mou podporou pracovat.

Jak čtení energie funguje a probíhá?
Vnímání energie jiných lidí nevyžaduje žádné nadpřirozené schopnosti. Možná si sami vzpomenete na řadu situací, kdy s někým blízkým najednou myslíte na totéž, ale jeden z vás to dříve vysloví, nebo uděláte něco, o co vás druhý chtěl požádat. Výjimkou není ani pocit, že vás ten druhý potřebuje, když není fyzicky s vámi, ale vy víte, že se mu něco děje /stalo / stane. To je v podstatě čtení energie, které ale neděláme vědomě.

Vědomé čtení energie probíhá na podobném principu. Čtenář energie, který se díky meditaci naučil ponořit do svého vnitřního klidu (do prostoru svého srdce), s klientem vytvoří stav tzv. synchronicity, tedy hlubokého napojení, ve kterém vnímá klienta svými smysly. Já osobně obvykle ve stavu synchronicity vidívám proměnlivé a pohyblivé obrazy, které doplňují pocity, fyzické vjemy v těle, nebo najednou zcela jasně “vím” informaci.

Technika čtení energie je ve své podstatě jednoduchá. Klient se posadí na jemu příjemné místo v mé pracovně a já si sednu proti němu. Krátce popíšu klientovi, co se bude dít a pak ho vedu hlasem do stavu vnitřního klidu. Ve chvíli, kdy jsme oba v klidu a ve spojení se svým srdcem, začnu vidět, cítit a slyšet a tyto vjemy sděluji a interpretuji klientovi, který může kdykoliv promluvit, sdělit mi, co potřebuje, a ptát se. Společně s klientem tak určujeme směr a hloubku čtení, protože impulsů ke čtení přichází ze strany klienta bezpočet a klient v danou chvíli může ovlivňovat směr, kterým čtení povedeme.

Celé čtení obvykle trvá mezi 60 a 90 minutami a je možné ho udělat i přes Skype nebo po telefonu. Cena čtení je 1.200 Kč. Pokud čtené téma vyžaduje více času na další práci, domluvím si s klientem termín dalšího sezení, jehož cena se odvíjí od hodinové sazby 800 Kč nebo 30 Euro za hodinu.

Zamiluj si nás 🙂